1. Lekcia

Notová osnova / Hudobné kľúče

2. Lekcia

Rytmické hodnoty nôt a pomlčiek

3. Lekcia

Hudobná abeceda – C dur

4. Lekcia

Takty

5. Lekcia

Stupnice

6. Lekcia

Predznamenania

7. Lekcia

Stupnica – G dur

7. Lekcia

Stupnica – G dur / 2. časť + hosť

8. Lekcia

Stupnica – F dur / 1. časť 

8. Lekcia

Stupnica – F dur / 2. časť  hosť Lucka a Radovan Scheerovci